ดูดวงปี 2556 - 2557 สำหรับท่านที่เกิด ปีขาล

advertisements

ดูดวงปี 2556 - 2557 สำหรับท่านที่เกิด ปีขาล ชาติกำเนิดเป็นนางยักขิณี ขี่เสือเป็นพาหนะ ธาตุไม้ ปีนี้เราได้นำตำราโบราณมาถึง 4 ตำรา อันได้แก่ ตำราพยากรณ์ 12 ราศี, ตำราดูโชคลาภร้ายดีรายปี, ตำราดูดวงโชคลาภรายเดือน, และสุดท้าย ตำรานักษัตร เพื่อมาทำนายดวงชะตาโดยรวมของท่าน หากดีร้าย ประการใด เพื่อเสริมดวงดี สร้างกุศล ลดเคราะห์ ท่านสามารถทำได้ง่ายๆ คือบอกต่อด้วยการกดแชร์ เพื่อให้คนอื่นๆได้เตรียมตัวรับมือ เตรียมตัวทำบุญ จะเป็นกุศลแก่ตัวท่านเอง

ท่านที่เกิดปีขาล คือท่านที่เกิดปี พ.ศ. 2541, 2529, 2517, 2505, 2493

สารบัญ
  1. ดูดวงโชคลาภ ร้ายดี รายปี สำหรับปีขาล 2556
  2. ดูดวง พยากรณ์ 12 ราศี ปีขาล 2556
  3. ดูดวง โชคลาภ ร้ายดี รายเดือน ปีขาล 2556
  4. ดูดวง นักษัตร ขาล ประจำปี 2556

ดูดวงโชคลาภ ร้ายดี รายปี สำหรับปีขาล 2556

ดวงโชคลาภของท่าน ปีนี้ ชื่อ ทรัพย์โชค ดีมีลาภ
เดือน 5-6-7 จะได้มรดกแห่งชาติ เดือน 8-9-10 ท่านผู้ใหญ่จะรักษา ให้เกรงคนที่รักจะทำโทษ เดือน 11-12-1 จะเจ็บไข้ ให้เกรงอย่าให้คนอาศัยเรือน เดือน 2-3-4 ให้ระวังจะมีภัยให้เกรงจะต้องมีปากเสียงกันและจะได้ผ้าผ่อน ข้าวของเงินทองและสัตว์ 4 เท้า 2 เท้าแล

ดูดวง พยากรณ์ 12 ราศี ปีขาล 2556
ที่เกิด พ.ศ. 2541, 2529, 2517, 2505, 2493


เพศหญิง ปีนี้ เกณฑ์ชะตาของคุณตก แม่มด ท่านว่า ปีนี้จะมีคนนำลาภมาให้ แต่ต้องแลกเปลี่ยนกับความช่วยเหลือจากเจ้าชาตา มีความสบายใจพอประมาณแต่จะเหนื่อยใจ ดีปานกลาง

แลถ้าตกแม่มด ชะตาปีนี้ จะมีผู้คอยให้ความช่วยเหลือ จะมีเรื่องหนักใจในสิ่งที่เดือดร้อนอยู่บ้าง แต่ก็จะแก้ไขไปได้ จะมีผู้ใหญ่เชื่อถือและรักใคร่ดี ชะตาในปีนี้นับว่าพอสมควร จะมีลาภก็เพียงเล็กน้อย

เพศชาย ปีนี้ เกณฑ์ชะตาของคุณตก คอขาด ท่านว่า ปีนี้ จะประสบความร้อนอกร้อนใจ จะมีคดีความถึงโรงถึงศาล ทำให้ต้องเสียเงินทองของรัก ไม่มีเวลาประกอบอาชีพ ทำมาหากินอย่างปกติสุข ไม่ดีเลยถ้าตกศีรษะขาด โชคชะตาปีนี้ จัดว่าร้าย จะเสียเงิน เสียทอง ของรัก ให้ระวังอันตรายจะมีผู้คิดร้าย ญาติพี่น้องจะทำให้เดือดร้อน คิดอะไรจะมีอุปสรรค อาจจะเป็นความขึ้นโรงขึ้นศาลได้


ดูดวง โชคลาภ ร้ายดี รายเดือน ปีขาล 2556

ดูดวงปี2556 รายเดือนของท่านที่เกิดปีขาล พ.ศ. 2493, 2529 ดังนี้
เดือน 5 ถึง เดือน 7 ให้ประหยัดจงดี จะมีทุกข์ภัยไข้เจ็บ และจะเสียของรัก
เดือน 8 ถึง เดือน 10 จะได้ข้าวของแล้วจะกลับเสีย 
เดือน 11 ถึงเดือน 1 ไปหาท่าน ๆ จะใส่โทษแก่ตน ๆ จะเสียทรัพย์สินเงินทอง 
เดือน 2 ถึง เดือน 4 จะเสียทรัพย์ข้าวของและภายหลังจะเจ็บไข้ถึงที่ฆาตครั้งหนึ่ง

ดูดวงปี2556 รายเดือนของท่านที่เกิดปีขาล พ.ศ. 2541, 2505 ดังนี้
เดือน 5 ถึง เดือน 7 จะเสียของในเรือน ลูกเมียข้าคนจะหนีไป 
เดือน 8 ถึง เดือน 10 หาได้เท่าใดเสียเท่านั้น
เดือน 11 ถึงเดือน 1 อยู่ด้วยท่าน ๆ จะให้โทษต่าง ๆ และจะเสียทรัพย์เงินทอง
เดือน 2 ถึง เดือน 4 จะได้ของขาวเหลืองดีนัก

ดูดวงปี2556 รายเดือนของท่านที่เกิดปีขาล พ.ศ. 2517 ดังนี้
เดือน 5 ถึง เดือน 7 จะได้ลาภอันดี และมีชื่อเสียงปรากฏ ถ้าทำราชการจะได้เลื่อนยศตามสมควร เดือน 8 ถึง เดือน 10 จะได้ลาภอันดี และจะมีสวัสดีมีชัย เดือน 11 ถึงเดือน 1 ท่านผู้ใหญ่ที่อยู่จะให้ลาภอันดี เดือน 2 ถึง เดือน 4 จะได้ข้าทาสมาเลี้ยงรักษา

ดูดวง นักษัตร ขาล ประจำปี 2556
ในปี 2556 นี้ ท่านจะอายุครบกี่ขวบปี โดยท่านต้องนับปีย่าง ของท่าน แล้วเอามาเทียบกับคำทำนายในช่วงอายุของท่าน ดังต่อไปนี้
  • ปี 2555 เป็นปีแห่งโชคลาภ สำหรับ ชาวปีขาล ที่มีอายุครบ ดังนี้ั

เมื่อชายอายุ ๑๗, ๒๔, ๒๙, ๓๖, ๔๑, ๔๘, ๕๒, ๖๐ ปี

และหญิงอายุ ๑๗, ๒๒, ๒๗, ๓๔, ๔๑, ๔๖, ๕๓,๕๘ ปี

เป็นปีแห่งการมีโชคลาภ คิดทำการสิ่งใดจะสำเร็จสมความประสงค์ทุกประการ ซึ่งจะแยกออกได้ดังนี้

การศึกษา  ผลของการเล่าเรียนศึกษา จะสอบไล่ได้ดังใจประสงค์ ในอันดับที่ดีเด่นสูง% แทบทุกสาขา จะได้รับความนิยมยกย่องจากผู้อยู่ในวงงานใกล้ชิดเดียวกัน มีความดีเด่นเป็นพิเศษในการสอบ

โชคลาภ ดูดวงปี 2556 จะได้รับทรัพย์สินเงินทอง ธนสารสมบัติอันเป็นเพชรนิลจินดา เสื้อผ้าของใช้ หรือที่อยู่อาศัย ที่พึ่งผู้อุปการะช่วยเหลือ หรือบำเหน็จรางวัล ได้รับเงินเดือนเพิ่มหรือเงินจรเป็นพิเศษ เช่นถูกล็อตเตอรี่หรือเก็บของตกได้

เกียรติยศ  ได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ในการงานหรือได้ประดับยศศักดิ์เพิ่มขึ้น ถ้าว่างงานก็จะมีงานทำ และจะได้รับความนิยมนับถือ และไว้วางใจ หรือได้เกียรติยศตำแหน่งส่วนตัวหรือภายในครอบครัว และวงชีวิตในสังคมทั่วไป

ชื่อเสียง  มีชื่อเสียงดีเด่นเป็นที่รู้จักของคนกว้างขวางออกไป นอกจากหมู่ญาติสนิทมิตรที่รัก ไกลออกไปภายในนอกในหมู่มวลสังคมส่วนใหญ่ เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่คนในหมู่สมาคมทั่วไป

ความสุข  ได้ลิ้มรสแห่งความรัก และได้รับความพอใจในด้านชีวิต เช่นทางจิตใจ ความรัก กามารมณ์ คนที่กำลังอยู่ในวัยหนุ่มสาว ซึ่งมีคู่ครองแล้ว จะได้พยานแห่งความรัก สำหรับคนที่มีความสุขอยู่อย่างสมบูรณ์แล้วก็จะได้เพิ่มจำนวนชีวิตเข้ามาในครอบครัวหรือในวงงาน ทำให้เพิ่มความสุขมากขึ้นอีก

ตามที่กล่าวมานี้ จะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านอย่างไร มากน้อยเพียงใด และในลักษณะข้อใดย่อมแล้วแต่

๑. อายุ

๒. ความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อมทั่วไป

๓. อำนาจอิทธิพลของฤกษ์ คือเวลาเกิด วัน เดือน ปีเกิดของท่าน

            ปีนี้นับว่าเป็นปีแห่งการตั้งต้นชีวิตของท่านขั้นหนึ่ง

เมื่อชายอายุ ๑๘, ๒๓, ๓๐, ๓๕, ๔๒, ๔๗, ๕๔, ๕๙ ปี

และหญิงอายุ ๑๖, ๒๓, ๒๘, ๓๕, ๔๐, ๔๗, ๕๒, ๕๙ ปี

            เป็นปีแห่งการมีโชคดี แต่จะดีเป็นลำดับตั้งแต่ต้นปี และทวีขึ้นไปตามลำดับจนถึงปลายปี ได้แก่การศึกษาจะเกิดความเข้าใจ ชำนาญ และเชี่ยวชาญไปทีละเล็กละน้อย เช่น สอบภาคต้นได้ ๕๐% ภาคกลางได้ ๗๕% พอตกปลายปีก็จะสอบไล่ได้ ๑๐๐% เหล่านี้

            ความรักที่พบในปีนี้เป็นครั้งแรก เมื่อเป็นที่พอใจและติดตามพยายามทำความสัมพันธ์กันต่อๆ ไป เมื่อถึงปลายปีก็จะได้พบจุดหมายแห่งความรักเป็นต้น

            การงานก็เช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าจะขอนำอุทาหรณ์ที่ได้รู้จักนายทหารผู้มีโชคดีคนหนึ่ง ซึ่งท่านมีอายุอยู่ในระยะนี้ ต้นปีได้เลื่อนยศเป็นพันตรี กลางปีได้เลื่อนเป็นนายพันโท และพอไปถึงปลายปีก็ได้เป็นนายพันเอก ซึ่งเป็นลำดับดังนี้ การงานอื่นเช่นการค้าขาย การเงินทองทางอื่นใดก็เข้าทำนองนี้ โดยอาศัยความเป็นไปจากวัยและสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ของท่านเอง  • ปี 2555 เป็นปีชง หรือปีแห่งโชคร้าย สำหรับ ชาวปีขาล ที่มีอายุครบ ดังนี้ั

เมื่อชายอายุ ๑๓, ๑๖, ๒๕, ๒๘, ๓๗, ๔๐, ๔๙, ๕๒ ปี  
และหญิงอายุ ๑๕, ๒๔, ๒๗, ๓๖, ๓๙, ๔๘, ๕๑, ๖๐ ปี

            เป็นปีแห่งโชคร้าย ตามตำรับกล่าวว่า “ให้เร่งระวังตัว” ซึ่งอาจะแบ่งได้ดังนี้คือ

            ๑. จะประสบความทุกข์โศกเสียใจ

            ๒. โรคภัยจะเบียดเบียน ทำให้ไม่มีความสุข

            ๓. การเงินทองต้องใช้จ่ายมาก ทั้งในทางที่จำเป็นและไม่จำเป็น เรียกว่าเป็น “ปีแห่งการลงทุน”ในทางจำเป็น และเป็นปีแห่งการจ่าย “ในทางไม่จำเป็น”

            ๔. หวังประโยชน์ในทางใด มักจะผิดนัดพลาดหวัง รายได้น้อยกว่ารายจ่าย หรือได้มาก็จ่ายหมดไปเก็บไม่อยู่

            ๕. ญาติสนิทมิตรสหายที่รักใคร่ จะกลายเป็นศัตรูแตกความสามัคคี

            ๖. ที่อยู่หรือที่ทำงาน “ร้อน” มีหวังโยกย้ายหรือเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดน หรือท่านไม่ย้ายจากไปก็อาจมีคนภายในหรือญาติสนิทจากไป

            ๗. ได้รับความลำบากตรากตรำ หรือเหน็ดเหนื่อย ต้องมีมานะอดทน

เมื่อชายอายุ ๑๙, ๒๒, ๓๑, ๓๔, ๔๓, ๔๖, ๕๕, ๕๘ ปี  
และหญิงอายุ ๑๘, ๒๑, ๓๐, ๓๓, ๔๒, ๔๕, ๕๔, ๕๗ ปี

            ปีนี้เป็นปีแห่งการเคราะห์ร้าย ตามตำรากล่าวว่าระวังตัวให้จงหนักทีเดียว เพราะเหตุจะเกิดขึ้นได้หลายประการด้วยกันคือ

            ๑. เกิดความหายนะล่มจม คือเงินทองหมดตัว หรือหมดไปมาก

            ๒. เกิดการโยกย้าย พลัดพรากจากกันไปโดยถูกทำโทษ หรือได้รับความลำบาก หรือเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนด้วยความจำเป็น สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะโยกย้าย หรือเดินทางย่อมมีหวังสำเร็จสมประสงค์

            ๓. ญาติสนิทมิตรที่รัก จะกลายเป็นศัตรูเกลียดชังกัน

            ๔. ถูกฉ้อโกงหลอกลวง ทำร้ายให้สูญเสียสิ่งที่รักหวงแหน

            ๕. ถูกลักขโมย หรืออัคคีภัย ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เหตุการณ์ดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นแก่ตัวท่านมากหรือน้อยเพียงใด ต้องอาศัยความพินิจพิจารณาจาก ๑. วัย  ๒. สิ่งแวดล้อม  ๓. ฤกษ์และวันเดือนปีเกิด

            ๖. สภาพความเป็นอยู่ของท่านประกอบด้วย เช่น ผู้ปกครอง คู่ครอง หรือบุตรบริวาร  • ปี 2555 เป็นปีเป็นปกติ สำหรับ ชาวปีขาล ที่มีอายุครบ ดังนี้ั

เมื่อชายอายุ ๑๔, ๑๕, ๒๖, ๒๗, ๓๘, ๓๙, ๕๐, ๕๑ ปี  
และหญิงอายุ ๑๙, ๒๐, ๓๑, ๓๒, ๔๓, ๔๔, ๕๕, ๕๖ ปี

            เป็นปีแห่งการปกติ ไม่ร้ายจนเกินไป และไม่ดีมากขึ้นจนเกินไป การศึกษาพอสอบไล่ได้ไม่ตก ทำงานได้รับผลประโยชน์พอสมควร ค้าขายไม่ขาดทุน

            ญาติมิตรหมั่นไปมาหาสู่ ก็พอมีลู่ทางษมานความสามัคคีปรองดองกันได้

            การงานสิ่งใดต้องอาศัยความมานะพยายาม และใช้ความพินิจพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ จึงจะเกิดผลดีขึ้น

            ความรักต้องอาศัยความมานะพยายาม จึงจะสามารถครองความรักซึ่งกันและกันไว้ได้ในสภาพพอควร คือไม่มากจนถึงที่หมาย และไม่ร้ายจนถึงกับขาดความสัมพันธ์  • ปี 2555 เป็นปีแห่งการส่งเสริม หรือซ้ำเติม สำหรับ ชาวปีขาล ที่มีอายุครบ ดังนี้ั

เมื่อชายอายุ ๒๐, ๒๑, ๓๒, ๓๓, ๔๔, ๔๕, ๕๖, ๕๗ ปี
และหญิงอายุ ๑๓, ๑๔, ๒๕, ๒๖, ๓๗, ๓๘, ๔๙, ๕๐ ปี

            เป็นปีแห่งการ “ส่งเสริม” หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปีแห่งการ “ซ้ำเติม” กล่าวคือในปีนี้ เป็นปีที่ท่านทำดีก็ได้รับผลดี ทำผิดก็จะได้รับผลร้ายตอบแทน ไม่มีทางผันแปรเปลี่ยนแปลงแก้ไข ว่าทำร้ายจะกลายเป็นดี หรือทำดีจะบังเกิดผลร้ายนั้นไม่มี

            ทำการสิ่งใดย่อมเป็นเสมือนเงาตามตัว แม้ผิดก็ต้องรับผลกรรม โดยไม่มีการอภัยหรือยอกย้อน โดยการผ่อนผันนั้นไม่มี หาผู้ช่วยเหลือไม่ได้ เข้าทำนองที่ว่า

                        ทำดีดีจักคุ้ม           ครองตน

            ทำชั่วชั่วจักดล                    เดือดร้อน

            หว่านพืชก็ได้ผล                 ดังหว่าน ไว้นา

            บุญบาปธรรมดาย้อน            ตอบโต้ตามสนอง

 ดูดวงปี 2556
ดูดวง ตามปีเกิด ปี 2556  ดูดวง ตาม ราศี ปี 2556ท่านสามารถดูดวงชะตาของเพื่อนๆ ญาติสนิทของคุณได้ โดยละเอียด ที่นี่ http://www.rakjung.com/horoscopes-no181.html

หากต้องการบอกต่อแก่เพื่อนๆ และญาติ คนใกล้ชิด กดแชร์ได้ที่ด้านล่าง จะเป็นการสะเดาะเคราะห์และสร้างกุศล แก่ตัวท่านเอง

 ดูดวงปี 2556 - 2557 สำหรับท่านที่เกิด ปีขาล
ชอบจัง แบ่งให้เพื่อนดูด้วยดีกว่า >>
mena
ตรงหรือไม่ดูกัน *-*
ความคิดเห็นที่ 1
14 ธันวาคม 2554 - 21:17     IP : 110.49.235.xxxx 

AHA
เดี๋ยวๆนี้ ช่วงอายุ นี่ มันยังไงอะ ผม อายุ 25 จะมีปีขาลอายุ 24 ได้ไง อีกอย่าง คนเกิดปีขาล มันต้อง ห่างกัน บวก ลบ 12 ไม่ใช่เหรอครับ ผม งง แฮะ! มั่วละๆ แค่เลขอายุ ยังไม่ตรง นี่ จะเชื่อได้ไงอะ
ความคิดเห็นที่ 2
16 ธันวาคม 2554 - 10:54     IP : 110.77.227.xxxx 

wipajaree
อ่านแล้วไม่เข้าใจ ใครเข้าใจอธิบายให้ฟังดัวย
ความคิดเห็นที่ 3
19 ธันวาคม 2554 - 16:56     IP : 49.48.137.xxxx 

pungpond
มั่วรึเปล่า คนเกิดปีขาลมันก็มีทุกอายุนั่นแหละ
ความคิดเห็นที่ 4
23 ธันวาคม 2554 - 09:01     IP : 118.174.72.xxxx 

Pat
มั่วมากๆ ปีขาล มันต้องนับทีละ 12ปี ถึงจะมีอีกครั้ง มันมีทูกอายุในปีเดียวได้งัย
ความคิดเห็นที่ 5
26 ธันวาคม 2554 - 02:05     IP : 194.230.155.xxxx 

พายุ
มั่วมากครับ ปีขาลอะไรมันจะเกิดกันทุกปีคร้าบบ
ความคิดเห็นที่ 6
29 ธันวาคม 2554 - 16:26     IP : 223.25.193.xxxx 

noname
มั่วโคตร คนปีขาลนะต้องมีอายุห่างกัน 12 ปี ไอ้ลักษณ์ล่อทุกปี แค่เลขยังบวก ลบ มั่ว นั่งทางในเองนี่หว่า เชื่อก็โง่แล้วว่ะ
ความคิดเห็นที่ 7
2 มกราคม 2555 - 21:41     IP : 110.49.250.xxxx 

ฟันมั่ว
ปีขาลมันต้องห่างกัน 12 ปี คือ จะมีแค่อยุที่ห่างกัน 12 ปี เช่นคนอายุ 1 ขวบ 13 ขวบ 25 ไล่ไป ไม่ได้มีทุกปี มั่วหรือเป่ล่าพี่ ไม่น่าเชื่อถือวะ
ความคิดเห็นที่ 8
7 มกราคม 2555 - 08:01     IP : 171.7.232.xxxx 

yoyo
ไม่ตรงเลยอ่ะ ผม37 การงานดี ทุกอย่างดีมาตลอด ขัดแย้งจัง หรือ ต้องเอาวันเดือนปี ไปรวมด้วยป่าว
ความคิดเห็นที่ 10
18 มกราคม 2555 - 08:00     IP : 203.172.120.xxxx 

เนม เด็ก ปจ.
ยังไม่เห็นผลเลย..
ความคิดเห็นที่ 11
12 กุมภาพันธ์ 2555 - 10:07     IP : 110.49.225.xxxx 

bussaysmas
จะแม่นหรือป่าวถ้าแม่นก้อขอให้จิงด้วยเถิด
ความคิดเห็นที่ 12
16 มีนาคม 2555 - 14:57     IP : 110.49.233.xxxx 

แม้วจัง
อ่านแล้วงงงงงงนะเนี๊ย
ความคิดเห็นที่ 13
5 มิถุนายน 2555 - 21:40     IP : 101.108.175.xxxx 

ting
งงไรกันคะ ก้อเค้าหมายถึงคนที่เกิดปีขาลตอนที่คุณอายุเท่านี้ๆคุณมีดวงแบบนี้ๆ จะไปบวก 12 ทำไม
เช่นคุณอายุ 24 ปี แล้วจะอายุ 36 เลยไม่ได้ ก็ต้องอายุ 25,26,27....ไปเรื่อยๆทีละปีไงคะ

ความคิดเห็นที่ 14
11 ตุลาคม 2555 - 21:24     IP : 124.122.55.xxxx 

Nuch
รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสอดคล้องกัน คัดจากตำราพรหมชาติมามันก็ดีอยู่หรอกค่ะ
แต่ต้องรู้จักผูกปม สรุป ย่อความด้วย เล่นคัดมาทั้งดุ้นอย่างนี้ไม่เวิร์ค
ความคิดเห็นที่ 15
2 พฤษจิกายน 2555 - 22:55     IP : 58.9.172.xxxx 

eaung
ไม่เห็นจะงงตรงไหนเค้าหมายถึงอายุครบเท่านี้แต่ละปีใครที่ไหนนับเลขกระโดดพวกคุณไม่เคยมีอายุ 1 ขวบปีขึ้นไปหรือบ้าไปละ
ความคิดเห็นที่ 16
7 ธันวาคม 2555 - 03:46     IP : 182.53.87.xxxx 

puch
ทำบุญเยอะ ๆ นะคะ ผลบุญกุศลจะส่งให้เราพบแต่ความสูข
ความคิดเห็นที่ 17
11 ธันวาคม 2555 - 16:00     IP : 127.0.0.xxxx 

นู๋เมย์
ปีขาล อายุ27 ญไม่เห็นงง อ่านแล้วก็ว่าดี
ความคิดเห็นที่ 18
26 ธันวาคม 2555 - 02:38     IP : 49.48.221.xxxx 

tiger
เห็นด้วย อ่านแล้ว งง มาก ๆ
ถ้าดูจากอดีต ก็ไม่เห็นตรง เลย
สงสัยฟันหลายธง
ปลง แล้วกัน ไปไหว้พระ ขอพร
แล้วหมั่นทำแต่ความดีนะ
อย่าเชื่อดวงมาก คนเกิดวันเดียวกับเราตั้งกี่ล้านคน
พุทธโธ ธรรมโม สังโฆ
ความคิดเห็นที่ 19
1 มกราคม 2556 - 14:21     IP : 58.11.155.xxxx 

kung
ก็ดูที่ปีพ.ศ.เกิดค่ะ แล้วก็ในปีนี้พ.ศ. 2556 ก็ลบออกแล้วก็จะได้อายุของคุณไม่เห็นต้องงงเลยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 20
13 มกราคม 2556 - 17:31     IP : 58.9.164.xxxx 

นู๋ไอซ์กะไอ้เฟริ์ส
ถึงกับคอขาดเลยหรอ
ความคิดเห็นที่ 22
5 กุมภาพันธ์ 2556 - 19:29     IP : 27.55.2.xxxx 

ple
อ่านแล้วงงๆแต่ก็ขอให้ตรงด้วยเถิด สาธุ
ความคิดเห็นที่ 23
7 กุมภาพันธ์ 2556 - 11:16     IP : 106.0.197.xxxx 

nam
เกิด 8 มีนาคม 2519 ใบเกิดปีเถาะ
เวลาดูดวงจะดูอย่างไร
ใครฮู้ช่วยตอบที
ความคิดเห็นที่ 24
11 กุมภาพันธ์ 2556 - 22:30     IP : 180.180.113.xxxx 

อานนามาเรีย
รู้ไว้ใช่ว่านิ
ความคิดเห็นที่ 25
17 กุมภาพันธ์ 2556 - 17:18     IP : 151.24.182.xxxx 

ภัช
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ความคิดเห็นที่ 27
22 เมษายน 2556 - 15:20     IP : 110.49.233.xxxx 

อัญ
ตรงมากเสียของรัก
ความคิดเห็นที่ 28
27 เมษายน 2556 - 13:53     IP : 125.25.247.xxxx 

aotsa
ผมว่าบางคนเขาอ่านไม่เข้าใจก็ตีความหมายว่าเขามั่วมั่ง หลอกลวงมั่ง ตอนแรกผมอ่านไปเห็นเลข ก็ยัง งงงง
แต่พอมาอ่านข้อความท่านทั้งหลายผมเลย เอาเลข พ.ศ. ที่เกิดมาลบกับ พ.ศ. ปัจจุบันก็จะได้อายุ ย่างเข้า 27
ผมก็ไปดู ข้อความที่บอกว่า เมื่อชายอายุ ผมก็เข้าใจทันที
บางคนอ่านไม่เข้าใจก็ตีโพยตีพาย โวยวาย ไปทั่ว พูดมั่วไปเรื่อย ไอ้ที่ว่าเขาบวกมั่ว นั่นคือเขา ดูไว้เมื่ออายุ
ถึง หรือดูเผื่อไว้ล่วงหน้า ทีนี้ท่านคงเข้าใจแล้วใช่ไหมครับ
ไม่เข้าใจ ก็ลองเอาปีเกิดตัวเองที่เกิดปีขาล มาลบ พ.ศ. ปัจจุบันดูนะครับ สมองจะได้เลิก คิดแต่ในแง่ลบ
ความคิดเห็นที่ 29
20 พฤษภาคม 2556 - 01:58     IP : 125.26.85.xxxx 

เดียวดาย
ช่างเป็นช่วงที่ยากลำบากของชีวิตจริงๆ
ความคิดเห็นที่ 32
2 มิถุนายน 2556 - 00:00     IP : 118.173.24.xxxx 

porn
อายุเพิ่มแต่ละปี
ความคิดเห็นที่ 37
1 กันยายน 2556 - 09:54     IP : 58.11.188.xxxx 

k
ตรงทุกอย่างตามอายุโดยเฉพาะมิตรสหายแตกสามัคคีนี่สุดๆ
ความคิดเห็นที่ 38
1 กันยายน 2556 - 16:29     IP : 115.87.206.xxxx 

toy
ก็น่างง เเหละ เพราะ เขียนจั่วว่า ปี 2555 เป็นปี เเห่งการส่งเสริมเเละ ซ้ำ เติม เมื่อ มีอายุครบ ดังนี้
............. คนอ่าน ก็งง เง็ง กันทุกคนเเหละ คนปีขาล อะไร ในปีนั้น มีทุก อายุ ถ้าไม่ให้งง ต้อง ตัดปี 2555 ออกไป จึงไม่งง เหมือนคุณting ว่า เเหละ
ความคิดเห็นที่ 40
19 กันยายน 2556 - 21:11     IP : 180.180.200.xxxx 

man
เออ อย่างน้อยยังมีคนเข้าจัยยุ เฮ้อ
ความคิดเห็นที่ 41
14 ตุลาคม 2556 - 20:24     IP : 175.195.114.xxxx 

ลิขิต
ผมรักใครแล้วตอ้งผัดพราดทำไงดีคับ
ความคิดเห็นที่ 43
14 พฤษจิกายน 2556 - 10:51     IP : 110.49.232.xxxx 

กรรวี หลวงกรเลน
ทุกคำที่ท่าน อ.กล่าวมานันลูกจะตั้งมั่นและสร้างแต่สิ
ความคิดเห็นที่ 44
16 มกราคม 2557 - 10:01     IP : 223.206.251.xxxx 
1

ร่วมแสดงความคิดเห็น

กรอกข้อความที่เห็น

ชื่อ : Name


go to top