ดูดวงปี 2556 - 2557 สำหรับท่านที่เกิด ปีมะโรง

ดูดวงปี 2556 - 2557 สำหรับท่านที่เกิด ปีมะโรง ท่านใด ที่เกิดปีมะโรง ชาติกำเนิดเป็นเทพบุตรทรงพญานาคเป็นพาหนะ ธาตุทอง  ปีนี้เราได้นำตำราโบราณมาถึง 4 ตำรา อันได้แก่ ตำราพยากรณ์ 12 ราศี, ตำราดูโชคลาภร้ายดีรายปี, ตำราดูดวงโชคลาภรายเดือน, และสุดท้าย ตำรานักษัตร เพื่อมาทำนายดวงชะตาโดยรวมของท่าน หากดีร้าย ประการใด เพื่อเสริมดวงดี สร้างกุศล ลดเคราะห์ ท่านสามารถทำได้ง่ายๆ คือบอกต่อด้วยการกดแชร์ เพื่อให้คนอื่นๆได้เตรียมตัวรับมือ เตรียมตัวทำบุญ จะเป็นกุศลแก่ตัวท่านเอง

ท่านที่เกิดปีมะโรง คือท่านที่เกิดปี พ.ศ. 2543, 2531, 2519, 2507, 2495

สารบัญ
  1. ดูดวงโชคลาภ ร้ายดี รายปี สำหรับปีมะโรง 2556
  2. ดูดวง พยากรณ์ 12 ราศี ปีมะโรง 2556
  3. ดูดวง โชคลาภ ร้ายดี รายเดือน ปีมะโรง 2556
  4. ดูดวง นักษัตร มะโรง ประจำปี 2556

ดูดวงโชคลาภ ร้ายดี รายปี สำหรับปีมะโรง 2556

ดวงโชคลาภของท่าน ปีนี้ ชื่อ ราชาโชค จะได้ใหม่จะเสียเก่า ให้เกรงเลือดจะตกยางจะออก มิดังนั้นลูกเมียจะจากกัน
เดือน 5-6-7 ให้เกรงอย่ากล้า
เดือน 8-9-10 แม้นจะได้ใหม่มักจะเสียเก่า
เดือน 11-12 -1 จะได้ลาภสัตว์ 4 เท่า
เดือน 2-3-4 ให้เกรงพยาธิจะเบียดเบียน

ดูดวง พยากรณ์ 12 ราศี ปีมะโรง 2556
ท่านที่เกิด พ.ศ. 2543, 2531, 2519, 2507, 2495

เพศหญิง ปีนี้ เกณฑ์ชะตาของคุณตก เจดีย์ ท่านว่า ปีนี้จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุข จะมีสุขกายสบายใจ จะได้ทำบุญกุศลในศาสนา ปรารถนาสิ่งใด ย่อมได้สมใจนึก

แลถ้าตกเจดีย์ ในปีนี้ชะตาดีนัก จะมีโชคลาภ ได้ทรัพย์สินเงินทอง ของขวัญ อันพึงพอใจ จะมีความสุขกายสบายใจ ถ้าเป็นโสด ก็จะได้พบเนื้อคู่ เป็นความก็จะชนะ


เพศชาย ปีนี้ เกณฑ์ชะตาของคุณตก เจดีย์ ท่านว่า ปีนี้จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุข จะมีสุขกายสบายใจ จะได้ทำบุญกุศลในศาสนา ปรารถนาสิ่งใด ย่อมได้สมใจนึก

แลถ้าตกเจดีย์ ในปีนี้ชะตาดีนัก จะมีโชคลาภ ได้ทรัพย์สินเงินทอง ของขวัญ อันพึงพอใจ จะมีความสุขกายสบายใจ ถ้าเป็นโสด ก็จะได้พบเนื้อคู่ เป็นความก็จะชนะ


ดูดวง โชคลาภ ร้ายดี รายเดือน ปีมะโรง 2556

ดูดวงปี2556 รายเดือนของท่านที่เกิดปีมะโรง พ.ศ. 2495, 2531 ดังนี้
เดือน 5 ถึง เดือน 7 จะได้ลาภเพราะผู้อื่นนำมาให้
เดือน 8 ถึง เดือน 10 จะได้ลาภสิ่งของ เพราะผู้เฒ่าแก่
เดือน 11 ถึงเดือน 1จะมีผู้ให้ข้าวของแก่ตน คนที่ผิดกันจะกลับมาเป็นมิตร
เดือน 2 ถึง เดือน 4 จะได้ผ้าผ่อนเพราะท่านผู้มีศีล

ดูดวงปี2556 รายเดือนของท่านที่เกิดปีมะโรง พ.ศ. 2507, 2543 ดังนี้
เดือน 5 ถึง เดือน 7 จะมีความสุขหาทุกข์มิได้
เดือน 8 ถึง เดือน 10 จะเจ็บมือเจ็บเท้าเพราะขวากหนาม ให้เร่งประหยัด
เดือน 11 ถึงเดือน 1 เดือนจะได้ลาภอันชอบใจ อันขุนนางและสมณะชีพราหมณ์นำมาให้
2 ถึง เดือน 4 ไปจากที่จะได้ลาภอันดี ถ้าอยู่กับที่จะมีความผิดกับเพื่อนบ้าน

ดูดวงปี2556 รายเดือนของท่านที่เกิดปีมะโรง พ.ศ. 2519 ดังนี้
เดือน 5 ถึง เดือน 7 จะได้ลาภเพราะผู้หญิง ถ้ามิดังนั้น จะมีญาตินำเอามาให้
เดือน 5 ถึง เดือน 7 เดือน 8 ถึง เดือน 10 ให้ระวังตัวจงหนัก เขาจะใส่โทษเพราะคนอื่น มาสมทบกับคนในเรือน
เดือน 11 ถึงเดือน 1 จะมีผู้เอาข้าวของมาให้ จะว่าเป็นพี่น้องกันก็ได้ แต่ว่าได้เท่าใดเสียเท่านั้น
เดือน 2 ถึง เดือน 4 มีผู้นำเอาข้าวของมาให้ แต่มักจะมีศัตรูขัดเสีย

ดูดวง นักษัตร มะโรง ประจำปี 2556
ในปี 2556 นี้ ท่านจะอายุครบกี่ขวบปี โดยท่านต้องนับปีย่าง ของท่าน แล้วเอามาเทียบกับคำทำนายในช่วงอายุของท่าน ดังต่อไปนี้
  • ปี 2556 เป็นปีแห่งโชคลาภ สำหรับ ชาวปีมะโรง ที่มีอายุครบ ดังนี้ั

เมื่อชายอายุ ๑๕, ๒๒, ๒๗, ๓๔, ๓๙, ๔๖, ๕๑, ๕๘ ปี
และหญิงอายุ ๒๐, ๒๗, ๓๒, ๓๙, ๔๔, ๕๑, ๕๖ ปี

เป็นปีแห่งการมีโชคลาภ คิดทำการสิ่งใดจะสำเร็จสมความประสงค์ทุกประการ ซึ่งจะแยกออกได้ดังนี้

การศึกษา  ผลของการเล่าเรียนศึกษา จะสอบไล่ได้ดังใจประสงค์ ในอันดับที่ดีเด่นสูง% แทบทุกสาขา จะได้รับความนิยมยกย่องจากผู้อยู่ในวงงานใกล้ชิดเดียวกัน มีความดีเด่นเป็นพิเศษในการสอบ

โชคลาภ  จะได้รับทรัพย์สินเงินทอง ธนสารสมบัติอันเป็นเพชรนิลจินดา เสื้อผ้าของใช้ หรือที่อยู่อาศัย ที่พึ่งผู้อุปการะช่วยเหลือ หรือบำเหน็จรางวัล ได้รับเงินเดือนเพิ่มหรือเงินจรเป็นพิเศษ เช่นถูกล็อตเตอรี่หรือเก็บของตกได้

เกียรติยศ  ได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ในการงานหรือได้ประดับยศศักดิ์เพิ่มขึ้น ถ้าว่างงานก็จะมีงานทำ และจะได้รับความนิยมนับถือ และไว้วางใจ หรือได้เกียรติยศตำแหน่งส่วนตัวหรือภายในครอบครัว และวงชีวิตในสังคมทั่วไป

ชื่อเสียง  มีชื่อเสียงดีเด่นเป็นที่รู้จักของคนกว้างขวางออกไป นอกจากหมู่ญาติสนิทมิตรที่รัก ไกลออกไปภายในนอกในหมู่มวลสังคมส่วนใหญ่ เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่คนในหมู่สมาคมทั่วไป

ความสุข  ได้ลิ้มรสแห่งความรัก และได้รับความพอใจในด้านชีวิต เช่นทางจิตใจ ความรัก กามารมณ์ คนที่กำลังอยู่ในวัยหนุ่มสาว ซึ่งมีคู่ครองแล้ว จะได้พยานแห่งความรัก สำหรับคนที่มีความสุขอยู่อย่างสมบูรณ์แล้วก็จะได้เพิ่มจำนวนชีวิตเข้ามาในครอบครัวหรือในวงงาน ทำให้เพิ่มความสุขมากขึ้นอีก

ตามที่กล่าวมานี้ จะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านอย่างไร มากน้อยเพียงใด และในลักษณะข้อใดย่อมแล้วแต่

๑. อายุ

๒. ความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อมทั่วไป

๓. อำนาจอิทธิพลของฤกษ์ คือเวลาเกิด วัน เดือน ปีเกิดของท่าน

            ปีนี้นับว่าเป็นปีแห่งการตั้งต้นชีวิตของท่านขั้นหนึ่ง

เมื่อชายอายุ ๑๖, ๒๑, ๒๘, ๓๓, ๔๐, ๔๕, ๕๒, ๕๗ ปี
และหญิงอายุ ๑๔, ๒๑, ๒๖, ๓๓, ๓๘, ๔๕, ๕๐, ๕๗ ปี

            เป็นปีแห่งการมีโชคดี แต่จะดีเป็นลำดับตั้งแต่ต้นปี และทวีขึ้นไปตามลำดับจนถึงปลายปี ได้แก่การศึกษาจะเกิดความเข้าใจ ชำนาญ และเชี่ยวชาญไปทีละเล็กละน้อย เช่น สอบภาคต้นได้ ๕๐% ภาคกลางได้ ๗๕% พอตกปลายปีก็จะสอบไล่ได้ ๑๐๐% เหล่านี้

            ความรักที่พบในปีนี้เป็นครั้งแรก เมื่อเป็นที่พอใจและติดตามพยายามทำความสัมพันธ์กันต่อๆ ไป เมื่อถึงปลายปีก็จะได้พบจุดหมายแห่งความรักเป็นต้น

            การงานก็เช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าจะขอนำอุทาหรณ์ที่ได้รู้จักนายทหารผู้มีโชคดีคนหนึ่ง ซึ่งท่านมีอายุอยู่ในระยะนี้ ต้นปีได้เลื่อนยศเป็นพันตรี กลางปีได้เลื่อนเป็นนายพันโท และพอไปถึงปลายปีก็ได้เป็นนายพันเอก ซึ่งเป็นลำดับดังนี้ การงานอื่นเช่นการค้าขาย การเงินทองทางอื่นใดก็เข้าทำนองนี้ โดยอาศัยความเป็นไปจากวัยและสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ของท่านเอง


  • ปี 2556 เป็นปีชง หรือปีแห่งโชคร้าย สำหรับ ชาวปีมะโรง ที่มีอายุครบ ดังนี้ั

เมื่อชายอายุ ๑๔, ๒๓, ๒๖, ๓๕, ๓๘, ๔๗, ๕๐, ๕๙ ปี  
และหญิงอายุ ๑๓, ๒๒, ๒๕, ๓๔, ๓๗, ๔๖, ๔๙, ๕๑ ปี

            เป็นปีแห่งโชคร้าย ตามตำรับกล่าวว่า “ให้เร่งระวังตัว” ซึ่งอาจะแบ่งได้ดังนี้คือ

            ๑. จะประสบความทุกข์โศกเสียใจ

            ๒. โรคภัยจะเบียดเบียน ทำให้ไม่มีความสุข

            ๓. การเงินทองต้องใช้จ่ายมาก ทั้งในทางที่จำเป็นและไม่จำเป็น เรียกว่าเป็น “ปีแห่งการลงทุน” ในทางจำเป็น และเป็นปีแห่งการจ่าย “ในทางไม่จำเป็น”

            ๔. หวังประโยชน์ในทางใด มักจะผิดนัดพลาดหวัง รายได้น้อยกว่ารายจ่าย หรือได้มาก็จ่ายหมดไปเก็บไม่อยู่

            ๕. ญาติสนิทมิตรสหายที่รักใคร่ จะกลายเป็นศัตรูแตกความสามัคคี

            ๖. ที่อยู่หรือที่ทำงาน “ร้อน” มีหวังโยกย้ายหรือเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดน หรือท่านไม่ย้ายจากไปก็อาจมีคนภายในหรือญาติสนิทจากไป

            ๗. ได้รับความลำบากตรากตรำ หรือเหน็ดเหนื่อย ต้องมีมานะอดทน

 

เมื่อชายอายุ ๑๗, ๒๐, ๒๙, ๓๒, ๔๑, ๔๔, ๕๓, ๕๖ ปี 
 และหญิงอายุ ๑๖, ๑๙, ๒๘, ๓๑, ๔๐, ๔๓, ๕๒, ๕๕ ปี

            ปีนี้เป็นปีแห่งการเคราะห์ร้าย ตามตำรากล่าวว่าระวังตัวให้จงหนักทีเดียว เพราะเหตุจะเกิดขึ้นได้หลายประการด้วยกันคือ

            ๑. เกิดความหายนะล่มจม คือเงินทองหมดตัว หรือหมดไปมาก

            ๒. เกิดการโยกย้าย พลัดพรากจากกันไปโดยถูกทำโทษ หรือได้รับความลำบาก หรือเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนด้วยความจำเป็น สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะโยกย้าย หรือเดินทางย่อมมีหวังสำเร็จสมประสงค์

            ๓. ญาติสนิทมิตรที่รัก จะกลายเป็นศัตรูเกลียดชังกัน

            ๔. ถูกฉ้อโกงหลอกลวง ทำร้ายให้สูญเสียสิ่งที่รักหวงแหน

            ๕. ถูกลักขโมย หรืออัคคีภัย ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เหตุการณ์ดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นแก่ตัวท่านมากหรือน้อยเพียงใด ต้องอาศัยความพินิจพิจารณาจาก ๑. วัย  ๒. สิ่งแวดล้อม  ๓. ฤกษ์และวันเดือนปีเกิด

            ๖. สภาพความเป็นอยู่ของท่านประกอบด้วย เช่น ผู้ปกครอง คู่ครอง หรือบุตรบริวาร


  • ปี 2556 เป็นปีเป็นปกติ สำหรับ ชาวปีมะโรง ที่มีอายุครบ ดังนี้ั

เมื่อชายอายุ ๑๓, ๒๔, ๒๕, ๓๖, ๓๗, ๔๘, ๔๙, ๕๘ปี  
และหญิงอายุ ๑๗, ๑๘, ๒๘, ๓๐, ๔๐, ๔๒, ๕๒, ๕๔ ปี

            เป็นปีแห่งการปกติ ไม่ร้ายจนเกินไป และไม่ดีมากขึ้นจนเกินไป การศึกษาพอสอบไล่ได้ไม่ตก ทำงานได้รับผลประโยชน์พอสมควร ค้าขายไม่ขาดทุน

            ญาติมิตรหมั่นไปมาหาสู่ ก็พอมีลู่ทางสมานความสามัคคีปรองดองกันได้

            การงานสิ่งใดต้องอาศัยความมานะพยายาม และใช้ความพินิจพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ จึงจะเกิดผลดีขึ้น

            ความรักต้องอาศัยความมานะพยายาม จึงจะสามารถครองความรักซึ่งกันและกันไว้ได้ในสภาพพอควร คือไม่มากจนถึงที่หมาย และไม่ร้ายจนถึงกับขาดความสัมพันธ์

 

  • ปี 2556 เป็นปีแห่งการส่งเสริม หรือซ้ำเติม สำหรับ ชาวปีมะโรง ที่มีอายุครบ ดังนี้ั

ดูดวงปี 2556 เมื่อชายอายุ ๑๘, ๑๙, ๓๐, ๓๑, ๔๒, ๔๓, ๕๔, ๕๕ ปี
และหญิงอายุ ๒๓,๒๔, ๓๕, ๓๖, ๔๗, ๔๘, ๕๙, ๖๐ ปี

            เป็นปีแห่งการ “ส่งเสริม” หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปีแห่งการ “ซ้ำเติม” กล่าวคือในปีนี้ เป็นปีที่ท่านทำดีก็ได้รับผลดี ทำผิดก็จะได้รับผลร้ายตอบแทน ไม่มีทางผันแปรเปลี่ยนแปลงแก้ไข ว่าทำร้ายจะกลายเป็นดี หรือทำดีจะบังเกิดผลร้ายนั้นไม่มี

            ทำการสิ่งใดย่อมเป็นเสมือนเงาตามตัว แม้ผิดก็ต้องรับผลกรรม โดยไม่มีการอภัยหรือยอกย้อน โดยการผ่อนผันนั้นไม่มี หาผู้ช่วยเหลือไม่ได้ เข้าทำนองที่ว่า

                        ทำดีดีจักคุ้ม           ครองตน

            ทำชั่วชั่วจักดล                    เดือดร้อน

            หว่านพืชก็ได้ผล                 ดังหว่าน ไว้นา

            บุญบาปธรรมดาย้อน            ตอบโต้ตามสนอง

 ดูดวงปี 2556
ดูดวง ตามปีเกิด ปี 2556  ดูดวง ตาม ราศี ปี 2556ท่านสามารถดูดวงชะตาของเพื่อนๆ ญาติสนิทของคุณได้ โดยละเอียด ที่นี่ http://www.rakjung.com/horoscopes-no181.html

หากต้องการบอกต่อแก่เพื่อนๆ และญาติ คนใกล้ชิด กดแชร์ได้ที่ด้านล่าง จะเป็นการสะเดาะเคราะห์และสร้างกุศล แก่ตัวท่านเอง

*เนื่องจากได้มีผู้ copy บทความไปเผยแพร่เป็นจำนวนมาก ทางเวปรักจังดอทคอม อณุญาติ แต่มีข้อแม้ว่า คุณต้องให้เครดิต ด้วยการทำลิงค์กลับมาที่กระทู้ที่ทำการก๊อปปี้ไปเท่านั้น 

*-* เเม่นบ่เเท้เจ้าเด้อ
555+


26 ธันวาคม 2554 - 20:11 , IP : 125.26.221.xxx

reply

เกิดวัที่ 8 เดือน มี.ค พ.ศ.2539 เพศ หญิง (โสด)


18 มกราคม 2555 - 10:53 , IP : 125.26.220.xxx

reply

ยังไม่ตรวจเลย


15 เมษายน 2555 - 01:32 , IP : 101.119.15.xxx

reply

ยอดเลยจ้า..............


4 กรกฎาคม 2555 - 14:38 , IP : 182.93.228.xxx

reply

ถูกใจเราที่สุดเลย


3 ธันวาคม 2555 - 13:51 , IP : 101.51.76.xxx

reply

ตรงมาก


3 ธันวาคม 2555 - 15:24 , IP : 182.53.171.xxx

reply

จอมคชา ธีระปรีชา 18 มิ.ย.2519 วันศุกร์ มะโรง แรม6ค่ำ เดือน7
ผมอยากทราบว่าโดยรวม ปี2556 นี้ ผมรวยมั้ย


5 ธันวาคม 2555 - 13:16 , IP : 27.55.0.xxx

reply

ยังไม่ทันข้ามปีเลยก็ซวยรับปีใหม่แล้ว


17 ธันวาคม 2555 - 20:43 , IP : 58.11.153.xxx

reply

เป็นแนวทางในการไม่ประมาท


17 ธันวาคม 2555 - 22:09 , IP : 110.49.236.xxx

reply

ก๊อปปี้อย่างไงค่ะ


22 ธันวาคม 2555 - 13:39 , IP : 192.168.5.xxx

reply

ยอดมากเลยคะ


23 ธันวาคม 2555 - 19:56 , IP : 122.155.42.xxx

reply

ดีมากครับเเม่นมาก


29 ธันวาคม 2555 - 23:13 , IP : 202.91.18.xxx

reply

รวยๆๆเฮงๆๆทีคร่าปีนี้


2 มกราคม 2556 - 15:28 , IP : 61.19.52.xxx

reply

เพลินเลยคะ มะโรง 25 ปี ....!!


6 มกราคม 2556 - 11:54 , IP : 14.207.245.xxx

reply

ดูแล้วก็o. k. คับ


15 มกราคม 2556 - 20:50 , IP : 192.168.1.xxx

reply

ถ้าไม่ดีมีวิธีแก้มัย


27 มกราคม 2556 - 00:15 , IP : 58.8.109.xxx

reply

จริงครับคุณนิรนามปีมะโรงถึงปีมะโรง 12 ปี บวกอีก 1 ปีนี้ปีมะเส็ง ก็ต้อง เป็นอายุ 13,25,37,49,61 เท่านั้น คนที่เกิดปีมะโรงไม่ว่า พ.ศ.ใด ในปี 2556 นี้ จะไปย่างอายุอื่นๆไม่ได้เลย คำทำนายไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเลย สรุป คือมั่วอย่างคุณพูดนั่นแหละครับ


1 กุมภาพันธ์ 2556 - 13:03 , IP : 123.242.164.xxx

reply

คิดเหมือนคุณ คนนิรนามเลย


5 กุมภาพันธ์ 2556 - 21:17 , IP : 110.49.226.xxx

reply

เกิด 29 เมษายน 2531 ชาย (โสด)


6 กุมภาพันธ์ 2556 - 22:11 , IP : 124.122.108.xxx

reply

เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ 4 คะ คำทำนายมั่วมาก 12 ปี ถึงวนกลับมาปีมะโรงครั้งนึง


19 กุมภาพันธ์ 2556 - 10:17 , IP : 10.140.61.xxx

reply

อยากถูกหวย 3ตัวตรงจังเลยงวดนี้


28 กุมภาพันธ์ 2556 - 16:14 , IP : 210.213.51.xxx

reply

ผมเกิด 2531 ปีนี้ 2556 ตอนนี้ผมอายุ 25 ปีบริบูรณ์

ปีนี้ก็มีแค่คนเกิดปีมะโรงอายุ 13,25,37,49,61,73,85...


16 พฤษภาคม 2556 - 22:09 , IP : 118.174.178.xxx

reply

3 ธันวาคม 2519 03.00-04.00


17 มิถุนายน 2556 - 17:07 , IP : 110.49.241.xxx

reply

กราบครับสุดครับ


20 มิถุนายน 2556 - 00:34 , IP : 122.155.44.xxx

reply

เกิดวันที่ ๘ ก.ค ๒๔๙๕ ช่วยผูกดวงให้ด้วย


4 กรกฎาคม 2556 - 13:11 , IP : 27.55.133.xxx

reply

ทำวันนี้หั้ยดีที่สุด


5 กรกฎาคม 2556 - 12:59 , IP : 101.109.218.xxx

reply

ตรวจดูดีน้อ


20 สิงหาคม 2556 - 20:53 , IP : 115.67.38.xxx

reply

แม่นครับ


21 สิงหาคม 2556 - 08:55 , IP : 202.29.42.xxx

reply

ร่วมแสดงความคิดเห็น


captcha


Back to top